Σας αποστέλλουμε υποδείγματα τριών διαφορετικών αιτήσεων θεραπείας ανάλογα με την περίπτωση που αντιμετωπίζει ο κάθε φαρμακοποιός, σχετικά με το θέμα του Σκευάσματος Ειδικής Διατροφής Resurgex
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ RESURGEX