ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΤΙΣ 30.06.2020, ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ EDAPY ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΑΥΦΕ

Στις παρακάτω υπερσυνδέσεις θα βρείτε: έγγραφο αναφορικά με την λήξη προθεσμιών στις 30.06.2020, την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή του φυσικού αρχείου των υποβολών edapy μηνός Ιουνίου 2020 και το Δελτίο Τύπου του Ταμείου ΤΕΑΥΦΕ για νέα παράταση υποβολής…